BG1348

De WikiPía
Revisión a fecha de 12:31 2 jul 2015; Ricardo.cerveron (Discusión | contribuciones)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar
Autor Cueva, D.
Título "De Manjón a Calasanz"
En Horizontes calasancios  
  335 (1949) 16-18.

Autoridades

Temas

Ver publicación de la que es parte

Citación según norma europea

  • Cueva, D.: "De Manjón a Calasanz", Horizontes calasancios, 335 (1949) 16-18.