BG1173

De WikiPía
Saltar a: navegación, buscar
Autor Poch Gallart, J.
Título "Josep Calassanç Gastó fou «major d’edat» ais seus catorze anys"
En Catalaunia  
  155 (1974) 15.

Autoridades

Temas

Ver publicación de la que es parte

Citación según norma europea

  • Poch Gallart, J.: "Josep Calassanç Gastó fou «major d’edat» ais seus catorze anys", Catalaunia, 155 (1974) 15.