BG3026

De WikiPía
Saltar a: navegación, buscar
Autor Perrone, A.
Título "1557-2007: 450 anni della nascita di S. Giuseppe Calasanzio: Nato per educare"
En Ricerche  
  91 (2007) 5- 9.

Autoridades

Temas

Ver publicación de la que es parte

Citación según norma europea

  • Perrone, A.: "1557-2007: 450 anni della nascita di S. Giuseppe Calasanzio: Nato per educare", Ricerche, 91 (2007) 5- 9.