BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Cap30

De WikiPía
Saltar a: navegación, buscar

Tomo3/Libro3/Cap29
Tema anterior

BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Cap30
Índice

Tomo3/Libro3/Cap31
Siguiente tema


Aviso OCR

Este texto ha sido obtenido por un proceso automático mediante un software OCR. Puede contener errores.

Ver traducción en Castellano

Cap. 30 Breve di Papa Urbano 8 per le Professioni e Laici

Essendo che, come altrove ho scritto, non si quietassero li Laici con il sopradetto decreto della S. Visita Apostolica, anzi per vedere li due sì subbito abilitati, molto più si inalberassero con altri pretesti, e facessero con pubblica scrittura un Procuratore loro, che furono li sopradetti due ordinati e riclamassero della validità delle loro professioni, la Santità di Papa Urbano 8 pensò di farla studiare, et in effetto fu fatto, et il N.V.P. Fondatore fece istanza di un Protettore nominandone tre, e per quanto mi ricordo furono li Emi e R.mi Sig. Cardinali Crescentio, Lanti e Cesarini, et a questo la Santità Sua appoggiò la carica di nostro Protettore et li diede autorità di fare adunare in sua presenza .una Congregatione di Prelati, e Religiosi teologi per aggiustare queste cose, e dopo varie e diverse Con-gregationi, consulte e studi fu publicato il seguente Breve in stampa

Urbanus Papa Vili Ad perpetuam rei memoriam Religiosos viros, qui, spretis huius saeculi vanitatibus, Divini Numinis obsequiis, sub suavi Religionis iugo sese manciparunt, Pastorali charitate complectimur, utque in vocatione, qua vocavit eos Dominus, permaneant, ibique, sublatis quibusvis perturbationibus, tranquille famulentur, iuxta creditum Nobis Apostolicae servitutis munus, sedulo intendimus, ac desuper eiusdem muneris partes pro-pensis studiis interponimus, prout conspicimus in Domino salubriter expedire.

1. Cum itaque, sicut accepimus, nonnulli Religiosi Congrega-tionis Pauperum Matris Dei Scholamm Piarum nuncupatorum circa nullitatem Professionum Regularium per eos emissarum, praetextu non servatae formae Constitutionum eiusdem Congregationis Apostolica auctoritate confirmatarum, reclament, ac in eadem Congrega-tione circa distinctionem inter Clericos et Laicos non nullae diffe-rentiae vigeant;

2. Nos in praemissis, quantum Nobis ex Alto conceditur, opportune providere volentes, de nonnullorum Romanae Curiae Praela-torum et Theologorum, qui, pluries auditis partibus, negotium huiusmodi mature iussu Nostro discusserunt, Consilio, dictos Reli-giosos, reclamantes circa nullitatem Professionum sub praetextu non servatae formae Constitutionum predictarum, non esse audiendos, et maxime post quinquennium; ac insuper omnes Religiosos reclamantes huiusmodi, qui emisserunt Professionem, ante vigesimum primum annum elapsum, esse veros Clericos, et, si infra tempus a dilecto filio Nostro Alexandro S. Eustachii Diacono Cardinali Caesa-rino nuncupato, Congregationis praedictae apud Nos, et Sedem Apo-stolicam Protectore assignandum, fuerint idonei reperti, posse ad omnes, etiam Sacros, Ordines promoveri, Apostolica auctoritate, tenore praesentium declaramus.

3. Et quoniam, sicut pariter accepimus, aliqui ex praedictis Religiosis minime tu ti sibi videntur de validitate suae Professionis, propter defectum solemnitatum ex suo Instituto requisitarum, eorum conscientiae et quieti consulere volentes, quandocumque aliquis, vel aliqua ex istis Professiones suas ratas habere voluerint, Nos eas ex nunc acceptamus, et validamus, atque ad omnes gradus, honores, dignitates, praeeminentias, atque habilitates, quas si ab inito valide professi fuissent, haberent, et obtinerent, restituimus, ac restitutos eo ipso esse, et censeri decernimus, ita ut habeant eumdem locum, sessionem, et votum, prout haberent, si priores Professiones validae fuissent; et nondum promoti, ad omnes, etiam Sacros, et Presbyte-ratus Ordines, servatis alias servandis, promoveri, et tam ipsi, quam alii ad eosdem Ordines iam promoti, in susceptis Ordinibus huiusmodi, etiam in Altaris ministerio, ministrare libere, et licite valeant; necnon omnes actus, sive contractus, quos contraxerunt, et legitime contraxissent, vel cum laicis, vel cum aliis Monasteriis, seu alterius Religionis viris, si nullum aliud paterentur vitium, vel defectum, nisi ex eo solum, quia ni ti, aut contracti sunt invalide ab iis, qui sine praedictis solemnitatibus professi sunt, Auctoritate Nostra praedicta confirmamus, et approbamus, ac valida omnino esse volumus, et declaramus.

4. Decernentes, praesentes litteras, et in eis contenta quaecum-que valida firma, et efficacia existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac omnibus, et singulis, quos illa concernunt, et concernent quomodolibet in futurum, in omnibus et per omnia pienissime suffragari; eosque praemissorum occasione, vel praetextu quomodolibet molestari, perturbari, aut inquietati nul-latenus posse, nec debere; sicque, et non aliter ab omnibus censeri, et ita per quoscumque ludices, etiam Causarum Palatii Apostolici Au-ditores, et S.R.E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, dictaeque Sedis Nuntios, in quavis causa et instantia, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari, et definiri debere, ac irritum et inane, quidquid secus his a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

5. Non obstantibus praemissis, ac Constitutionibus et Ordina-tionibus Apostolicis, necnon Congregationis, etiam iuramento con-firmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et litteris Apostolicis, illi, eiusque Superioribus, et personis sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, ac irritantibus, et aliis decretis in genere, vel in specie, ac alias in contrarium, et motu proprio, ex certa scientia, et Apostolicae potestatis plenitudine, et alias quomodolibet iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis.

Quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis specialis, specifica, expressa, ac individua, et de verbo ad verbum, non autem per clau-sula generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, ilio-rum tenores praesentibus prò piene, et sufficienter expressis haben-tes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum

206

VINCENZO BERRÒ

specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscum-que. Ut autem praesentium notitia ad omnes facilius perveniat, vo-lumus, ut illarum exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae dignitate ecclesiastica consti-tutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Pisca-toris, die 22 Octobris 1639. Pontificatus Nostri anno 17.

M.A. Maraldus

Notas